Bl86g » Specials » Huizenprijzen nederland
Bl86g: Informatie van A tot Z

Huizenprijzen (per m²) in Nederland, 1995-2025 (prognose)

Huizenprijzen (per m²) in Nederland, 1995-2025 (prognose) Huizenprijzen schommelen in Nederland heftig sinds de financiële crisis van 2008-2009. Vóór deze crisis, werden huizen elk jaar gemiddeld iets duurder, maar vanaf 2008 zijn huizen sterk in waarde afgenomen. Vanaf 2014 is er evenwel langzaamaan herstel te zien op de Nederlandse huizenmarkt. De prijsdaling en vervolgens het herstel vond evenwel niet in heel Nederland in gelijke mate plaats. Zo namen huizenprijzen (per m²) tussen 2008 en 2016 in de Randstad nauwelijks af, terwijl met name in het oosten van Nederland een daling van ongeveer 10% plaatsvond.

Huizenprijzen (per m²) in Nederland, tot en met 2008

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de verkoopprijzen van Nederlandse huizen gemiddeld elk jaar zijn gestegen tussen 1995 en 2008. Wel is duidelijk te zien dat de stijging duidelijk afnam, van meer dan 10% in 1996-2001 tot 3-5% in 2003-2008.

JaarPrijsontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar
199610,8%
199711,9%
199810,9%
199916,3%
200018,2%
200111,1%
20026,4%
20033,6%
20044,3%
20053,9%
20064,6%
20074,2%
20083,0%

Nederlandse huizenprijzen (per m²) vanaf de financiële crisis

Vanaf 2009 waren de gevolgen van de financiële crisis ook op de huizenmarkt te voelen met voor het eerst in tijden een duidelijke daling in de gemiddelde verkoopprijs van een huis. De daling was het hoogst in 2012 en 2013. Vanaf 2014 neemt de gemiddelde verkoopprijs van een huis evenwel weer langzaam toe, zij het met in vergelijking met de jaren voor de eeuwwisseling bescheiden groeipercentages.

JaarPrijsontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar
2009-3,4%
2010-2,2%
2011-2,4%
2012-6,5%
2013-6,6%
20140,9%
20152,8%
2016 (t/m juli)4,0%

De prijs van een huis (per vierkante meter) in Nederland, anno 2016

In 2016 bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een huis ongeveer 240.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit komt grofweg overeen met de mediale vraagprijs, zoals bepaald door de website Huizenzoeker.nl die gegevens over huizenprijzen verzamelt van websites als Funda. Uit deze cijfers blijkt bovendien dat de huizenprijzen (per m²) sterk verschillen tussen de verschillende regio's van Nederland. Grofweg, komt het erop neer dat huizen per vierkante meter het duurst zijn in de provincies in/nabij de Randstad: Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Huizen zijn daarentegen (per m²) juist goedkoop in de oostelijk gelegen provincies: Groningen, Drenthe, Limburg en Friesland.

Verwachtingen voor de Nederlandse huizenmarkt

Het Economisch Bureau van de ING verwacht voor de periode 2015-2025 een gemiddelde jaarlijkse groei in de huizenprijzen van 2%. De verschillen binnen Nederland zijn evenwel groot. Zo wordt een duidelijk grotere groei in de huizenprijs verwacht voor met name de stedelijke gebieden. Voor regio's waar huizenprijzen nu al relatief laag zijn (Limburg, Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, het oostelijke deel van Noord-Brabant) wordt daarentegen juist een groei in de huizenprijzen van minder dan 2% verwacht door de ING.
Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Noord-Holland (2016)

Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Noord-Holland (2016)

Noord-Holland kent in 2016 met 2.900 de hoogste gemiddelde huizenprijs per m² van alle Nederlandse provincies. Vooral in Amsterdam en omgeving (waaronder in het bijzonder Amstelveen) zijn de huizenp…
Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Gelderland, in 2016

Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Gelderland, in 2016

Huizenprijzen (per vierkante meter) zijn als gevolg van de financiële crisis in het noordoosten van Nederland aanzienlijk meer gedaald dan in de rest van Nederland. Zo ook de huizenprijzen (per m²) in…
Wat kost een huis (per m²) in Zuid-Holland (2016)?

Wat kost een huis (per m²) in Zuid-Holland (2016)?

Gemiddeld liggen de huizenprijzen per vierkante meter relatief hoog in Zuid-Holland; er zijn slechts drie Nederlandse provincies met een hogere gemiddelde huizenprijs per m². Bovendien heeft de huizen…
Huizenprijzen (per m²) in Limburg, per gemeente: 2016

Huizenprijzen (per m²) in Limburg, per gemeente: 2016

Limburg kent, in vergelijking met de rest van Nederland, altijd al opvallend lage huizenprijzen, zowel wat betreft de gemiddelde prijs per huis als de prijs per vierkante meter (m²). Sinds de financië…
Wat kost een huis (per m²) in Noord-Brabant (2016)?

Wat kost een huis (per m²) in Noord-Brabant (2016)?

Noord-Brabant is één van de vier Nederlandse provincies waar een gemiddeld huis meer dan 300.000 kost. Ook de huizenprijs per vierkante meter ligt in Noord-Brabant relatief hoog. De verschillen binn…
Huizenprijzen (per vierkante meter) per gemeente, in 2016

Huizenprijzen (per vierkante meter) per gemeente, in 2016

De mediane huizenprijs in Nederland bedraagt in 2016 ongeveer 240.000, maar de verschillen binnen Nederland zijn groot. Zo staan gemeenten als Wassenaar, Bloemendaal en Laren bekend als plaatsen met…
Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Zeeland, in 2016

Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Zeeland, in 2016

De huizenmarkt van de provincie Zeeland is gemiddeld minder geraakt door de financiële crisis dan de rest van Nederland. Als gevolg behoren de huizenprijzen (per vierkante meter) in Zeeland in 2016 ni…
Huizenprijzen (per m²) per gemeente in Groningen (2016)

Huizenprijzen (per m²) per gemeente in Groningen (2016)

De provincie Groningen kent in 2016 de laagste huizenprijzen per vierkante meter van heel Nederland. Dit was in 2008 ook al het geval, maar door de financiële crisis, die de Groningse huizenmarkt meer…
Huizenmarkt van Amsterdam: prijzen per stadsdeel en per m²

Huizenmarkt van Amsterdam: prijzen per stadsdeel en per m²

Amsterdam staat bekend om de hoge huizenprijzen. De prijs van een huis verschilt evenwel aanzienlijk van wijk tot wijk. Zo zijn huizenprijzen per vierkante meter in het centrum van de stad meer dan tw…
Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Friesland, in 2016

Huizenprijzen (per m²) in gemeenten in Friesland, in 2016

De huizenprijzen per vierkante meter zijn in Friesland relatief laag; slechts drie provincies kennen een lagere gemiddelde huizenprijs per m². Bovendien zijn er slechts drie provincies waar de huizenp…
Huizenprijzen (per m²) in Flevoland, per gemeente: 2016

Huizenprijzen (per m²) in Flevoland, per gemeente: 2016

Flevoland, de jongste en naar inwonersaantal kleinste provincie van Nederland, kende lange tijd één van de laagste huizenprijzen per vierkante meter van Nederland. Doordat de financiële crisis de huiz…
Huizenprijzen (per m²) in Utrecht, naar gemeente (2016)

Huizenprijzen (per m²) in Utrecht, naar gemeente (2016)

De provincie Utrecht kent, na Noord-Holland, de hoogste gemiddelde huizenprijs per vierkante meter van Nederland. Terwijl de stad Utrecht een huizenprijs per m² kent die goed overeenkomt met het provi…
Gepubliceerd door Bl86g op 20-09-2016. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Monam, Pixabay
  • https://www.ing.nl/media/ING_EBZ_De-regionale-huizenmarkten-tot-2025_tcm162-83936.pdf
  • http://www.huizenzoeker.nl/woningmarkt/
  • http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81884ned&D1=0-6&D2=16,33,50,67,84,101,118,135,152,169,186,203,220,237,254,271,288,305,322,339-342,344-346,348-350,352-354,356-359,361-363,l&HDR=T&STB=G1&VW=T
Schrijf mee!