Bl86g » Specials » Huizenprijzen nederland

Huizenprijzen (per m²) in Nederland, 1995-2025 (prognose)

Huizenprijzen (per m²) in Nederland, 1995-2025 (prognose) Huizenprijzen schommelen in Nederland heftig sinds de financiële crisis van 2008-2009. Vóór deze crisis, werden huizen elk jaar gemiddeld iets duurder, maar vanaf 2008 zijn huizen sterk in waarde afgenomen. Vanaf 2014 is er evenwel langzaamaan herstel te zien op de Nederlandse huizenmarkt. De prijsdaling en vervolgens het herstel vond evenwel niet in heel Nederland in gelijke mate plaats. Zo namen huizenprijzen (per m²) tussen 2008 en 2016 in de Randstad nauwelijks af, terwijl met name in het oosten van Nederland een daling van ongeveer 10% plaatsvond.

Huizenprijzen (per m²) in Nederland, tot en met 2008

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de verkoopprijzen van Nederlandse huizen gemiddeld elk jaar zijn gestegen tussen 1995 en 2008. Wel is duidelijk te zien dat de stijging duidelijk afnam, van meer dan 10% in 1996-2001 tot 3-5% in 2003-2008.

JaarPrijsontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar
199610,8%
199711,9%
199810,9%
199916,3%
200018,2%
200111,1%
20026,4%
20033,6%
20044,3%
20053,9%
20064,6%
20074,2%
20083,0%

Nederlandse huizenprijzen (per m²) vanaf de financiële crisis

Vanaf 2009 waren de gevolgen van de financiële crisis ook op de huizenmarkt te voelen met voor het eerst in tijden een duidelijke daling in de gemiddelde verkoopprijs van een huis. De daling was het hoogst in 2012 en 2013. Vanaf 2014 neemt de gemiddelde verkoopprijs van een huis evenwel weer langzaam toe, zij het met in vergelijking met de jaren voor de eeuwwisseling bescheiden groeipercentages.

JaarPrijsontwikkeling t.o.v. voorgaand jaar
2009-3,4%
2010-2,2%
2011-2,4%
2012-6,5%
2013-6,6%
20140,9%
20152,8%
2016 (t/m juli)4,0%

De prijs van een huis (per vierkante meter) in Nederland, anno 2016

In 2016 bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van een huis ongeveer 240.000, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Dit komt grofweg overeen met de mediale vraagprijs, zoals bepaald door de website Huizenzoeker.nl die gegevens over huizenprijzen verzamelt van websites als Funda. Uit deze cijfers blijkt bovendien dat de huizenprijzen (per m²) sterk verschillen tussen de verschillende regio's van Nederland. Grofweg, komt het erop neer dat huizen per vierkante meter het duurst zijn in de provincies in/nabij de Randstad: Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Huizen zijn daarentegen (per m²) juist goedkoop in de oostelijk gelegen provincies: Groningen, Drenthe, Limburg en Friesland.

Verwachtingen voor de Nederlandse huizenmarkt

Het Economisch Bureau van de ING verwacht voor de periode 2015-2025 een gemiddelde jaarlijkse groei in de huizenprijzen van 2%. De verschillen binnen Nederland zijn evenwel groot. Zo wordt een duidelijk grotere groei in de huizenprijs verwacht voor met name de stedelijke gebieden. Voor regio's waar huizenprijzen nu al relatief laag zijn (Limburg, Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland, het oostelijke deel van Noord-Brabant) wordt daarentegen juist een groei in de huizenprijzen van minder dan 2% verwacht door de ING.