Bl86g » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Gemiddelde, modus, mediaan: wat is het en wat heb je eraan?

Gemiddelde, modus, mediaan: wat is het en wat heb je eraan?

Wie wil weten hoe groot een typische Nederlander is, kan hier een goed beeld van krijgen door de gemiddelde lengte van een Nederlander te berekenen. Wie daarentegen benieuwd is naar het inkomen van ee…
Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?

Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?

Jaarlijks leggen meer dan honderdduizend basisscholieren van groep 8 de CITO-toets af. Een deel van de kinderen hoopt, aangemoedigd door hun ouders, na de basisschool naar het VWO te gaan. Maar welke…
Vulling van amalgaam of composiet: voor- en nadelen

Vulling van amalgaam of composiet: voor- en nadelen

Bij een gaatje in een tand of kies zal de tandarts allereerst het bedorven deel van de tand uitboren. Hierna wordt dit gebied vrij van bacteriën gemaakt, waarna het wordt opgevuld met een vulling. Voo…
Remineralisatie: kan je cariës genezen met juiste voeding?

Remineralisatie: kan je cariës genezen met juiste voeding?

De gangbare opvatting luidt dat gaatjes in tanden en kiezen worden veroorzaakt door een slechte mondhygiëne (te weinig of verkeerd poetsen en flossen), overmatige suikerconsumptie en/of natuurlijke aa…
Deelnemerschapslening, bodemlozeputlening en schijnlening

Deelnemerschapslening, bodemlozeputlening en schijnlening

In de vennootschapsbelasting worden eigen vermogen en vreemd vermogen fiscaal zeer verschillend behandeld. Om deze reden is het van belang dat er ook een fiscaal onderscheid wordt gemaakt tussen beide…
Welke Cito-score is nodig voor de havo?

Welke Cito-score is nodig voor de havo?

Elk jaar leggen meer dan 150.000 achtstegroepers de Cito-toets af. Hoewel het basisonderwijs wordt gestimuleerd om de Cito-toets minder zwaar te laten wegen bij een schooladvies en het middelbare scho…
Wat is neoliberalisme (in de 21e eeuw)?

Wat is neoliberalisme (in de 21e eeuw)?

Sinds de jaren negentig is 'neoliberalisme' een veelgebruikte term. De term is echter al in 1938 geïntroduceerd, toen deze een geheel andere betekenis had dan tegenwoordig. De huidige betekenis van ne…
Is bier slecht voor je tanden?

Is bier slecht voor je tanden?

Bier is de meest gedronken alcoholische versnapering in Nederland, op ruime afstand gevolgd door wijn. Voor de gevaren van alcoholmisbruik wordt volop gewaarschuwd en wie zich zorgen maakt om zijn die…
Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld

Herinvesteringsreserve: voorwaarden & voorbeeld

De herinvesteringsreserve (HIR) helpt ondernemers (zowel eenmanszaken, personenvennootschappen als BV's) om nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen te financieren. De HIR maakt het namelijk mogelijk…
Wat werkt beter bij afvallen: meer sporten of minder eten?

Wat werkt beter bij afvallen: meer sporten of minder eten?

Globaal gezien zijn er drie methodes om af te vallen: meer sporten, minder eten en meer sporten én minder eten. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen met overgewicht één van de laatste twee method…